Програмування PHP

Професія

РНР-розробник

 • Опануєш принципи адаптивної та резинової верстки
 • Навчишся розробляти повноцінні інтернет-проекти на РНР
 • Зможеш створювати динамічні веб-додатки за допомогою фреймворків та бібліотек

Cтарт: 15 січня

Записатися

Термін

270 годин, 18 тижнів

Розклад

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 15:00-18:00

Вартість

4,5 платежі по 3750 грн

Чим займається РНР-розробник

РНР-розробник займається розробкою сайтів та веб-додатків, з інтеграцією у внутрішні системи бізнесу (такими як ERP, 1C, CRM ти прийом платежів).
Кінцеві продукти розробки можуть бути різноманітними. На РНР реалізовані системи управління контентом е-комерції, форумні та вікі-движки, галереї та утиліти адміністрування СУБД. Його використовують такі гіганти як Facebook та Wikipedia. Опануйте РНР на цьому курсі та забезпечте себе прибутковою перспективною роботою.
Заробітна плата

Програміст php

від 400$
до 3600$
(згідно даних work.ua та dou.ua)

Особливості
мови РНР

РНР – скриптова мова загального призначення, яка інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків. На даний час підтримується більшою частиною хостинг-провайдерів і є однією з лідируючих мов, що застосовуються для розробки динамічних веб-сайтів. РНР спеціально сконструйований для веб-розробки і його код може легко інтегруватися з Front End частиною. РНР дуже простий для вивчення, але, разом із тим здатний задовольняти потреби професійних програмістів. Хоча РНР значною мірою призначена для роботи у середовищі веб-серверів, область її застосування не обмежена тільки цим. Мова програмування РНР популярна завдяки своїй здатності до масштабування, підтримки величезної спільноти, відкритим початковим кодам.

Що чекає на тебе

Теорія та практика

Теоретичні знання будеш одразу застосовувати на практиці. Регулярний розбір домашніх завдань, рекомендацій та аналіз доцільності застосованих рішень

Повний стек технологій

Опануєш додатковий арсенал технологій, необхідний для розробки повноцінного додатку. Вивчиш оптимальні підходи щодо вирішення задач та варіанти практичного використання інструментів.

Практика командної роботи

Напрацювання досвіду у виконанні командних завдань. Навички комунікації в команді, відповідальність за результат та прийняття рішень. Досвід ведення окремих завдань у якості лідера.

Робота з фреймворками

Практика використання високорівневих рішень на прикладі готових фреймворків. Комплектування додатку з існуючих пакетів та налаштування їх взаємодії.

Знання та навички

 • адаптивної верстки за допомогою HTML, CSS
 • контроль змін коду проекта, робота на GitHub
 • вирішувати проектні завдання за допомогою JavaScript
 • працювати з бібліотеками Laravel
 • налаштовувати клієнт-серверну взаємодію з базою даних
 • розробка бекенду на РНР

Ти опануєш

програми та інструменти

Після навчання ти зможеш

 • створювати прості статистичні сайти за допомогою HTML/CSS, додавати інтерактивні елементи на веб-сторінки за допомогою JavaScript
 • розробляти динамічні веб-додатки із застосуванням візуальних ефектів та бібліотек JQuery
 • працювати з WordPress та вносити зміни до функціоналу, застосовувати правила безпеки скриптів при розробці сайтів
 • здійснювати інтеграцію сайтів з різноманітними системами (внутрішніми та зовнішніми)
 • забезпечувати гнучкість коду і проводити його оптимізацію, усуваючи зайвий код та змушуючи сторінки працювати швидше
 • за допомогою РНР розробляти web-додатки, прописувати грамотну серверну логіку та створювати гнучку та надійну логіку додатків

Курс буде корисний

новачкам не із ІТ, які хочуть змінити сферу діяльності, опанувавши перспективну професію РНР-програміста
студентам технічних спеціальностей і людям, які стикались з програмуванням раніше і хочуть поглибити і структурувати свої знання
тим, хто хоче навчитися розробляти унікальний продукт, використовуючи CMS чи інші готові рішення

Програма курсу

<Курс включає в себе наступні теми>
1. Мова розмітки гіпертексту HTML і CSS
 • Поняття сайту, поняття веб-сторінок
 • Основи HTML: гіпертекст, теги, атрибути
 • Структура HTML-документа
 • Спецсимволи, коментарі, гіперпосилання
 • Списки, види списків
 • Форми і їх елементи
 • Таблиці і таблична верстка
 • Основи CSS: синтаксис, селектори, селектори атрибутів, основні властивості стилів
2. Мова JavaScript і бібліотека jQuery
 • Основи синтаксису JavaScript: структура DOM- документа, змінні, типи даних
 • Поняття призначених для користувача функцій і їх використання
 • Робота з HTML-формами JavaScript
 • Знайомство з jQuery
 • Селектори, фільтри
3. PHP: Базовий синтаксис
 • Змінні: загальні поняття, типи змінних, локальні, глобальні, статичні, зовнішні змінні. Константи, визначені константи
 • Типи даних: скалярні, змішані, спеціальні, псевдотіпов. перетворення типів
 • Оператори: загальні відомості, арифметичні, логічні, рядкові, побітові і т.д., операції
4. PHP: Розгалуження і функції
 • Оператор if: if, else, elseif. Тернарний оператор. оператор switch
 • Визначення функцій (загальний синтаксис оголошень, параметри, оператор return)
 • Рекурсія
 • Область видимості і час життя змінних
5. PHP: Цикли і масиви
 • Цикли в PHP: while, do-while, for, foreach
 • Оператор виходу з циклу: break, continue
 • Масиви в PHP: прості одномірні і багатовимірні масиви, асоціативні масиви
 • Функції для роботи з масивами
 • Перевизначення масивів
5. IT English
 • IT jobs and duties
 • IT organizations
 • Meetings
 • System specifications
 • OS (Describing operating systems)
 • Internet browsing
 • Mobile Computing
 • Spreadsheets and formulae
 • Choice
 • Interactions
 • Developmen
 • Solutions
6. PHP: Запити HTTP, параметри URL і форми HTML
 • Типи запитів HTTP
 • URL і параметри запитів
 • Обробка параметрів URL
 • Робота з HTML- формами: способи передачі параметрів сценарієм, обробка параметрів запитів, елементи HTML-форм, передача параметрів
7. PHP: Cookies та сесії
 • Сесії: як влаштовані і працюють сесії, область застосування, можливі проблеми і їх усунення
 • Авторизація користувача
8. PHP: Робота з файлами
 • Особливості роботи з файлами
 • Режими роботи з файлами
 • Функції для роботи з файлами
 • Журнал відвідувань сайту
 • Завантаження файлу на сервер: обробка multipart-форм, завантаження на сервер декількох файлів
 • Функції для роботи з каталогами
9. Теорія БД і мова запитів SQL
 • Поняття реляційних баз даних
 • Таблиці і зв'язку
 • Принципи проектування баз даних: первинні і зовнішні ключі, зв'язку між таблицями, нормальні форми
 • Введення в SQL
 • Основні типи даних
 • Вибірка даних: оператор Select, сортування, об'єднання, умова вибірки, агрегує функції, угруповання даних
 • Складна вибірка: код запиту, тимчасові таблиці, з'єднання таблиць, внутрішні і зовнішні з'єднання таблиць
 • Вставка, видалення, оновлення
10. PHP: Робота з базою даних
 • Для чого потрібна база даних. Основна інформація про MySQL
 • Засоби PHP для роботи з MySQL
11. AJAX
 • Введення в технологію AJAX
 • Взаємодія з сервером, передача даних
 • Створення AJAX-запитів в JQuery
 • Призначені для користувача інтерфейси в AJAX
 • Безпека і ефективність AJAX додатків
12. Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Поняття класу та об'єкта
 • Принципи ООП: спадкування, поліморфізм, інкапсуляція
 • Члени класу: властивості, методи, константи
 • Конструктори класів
 • Модифікатори доступу
 • Перевантаження властивостей і методів класу
 • Статичні члени класу і статичні класи
 • Абстрактні класи та методи
 • Поняття інтерфейсу і реалізація
13. Архітектура MVC
 • Поняття моделі MVC, архітектура і реалізація
 • Зв'язок MVC і ООП
 • Поняття моделі, уявлення, контролера
 • Ієрархія контролерів
 • Автозавантаження класів
14. PHP: Використання шаблонів проектування
 • Шаблони
15. PHP: Робота з користувачами
 • Авторизація і поділ прав доступу: користувачі, сесії, привілеї, ролі
 • Механізми авторизації і контролю доступу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
</html>

Хто читає?

Антон Серяпов

Backend-разработчик, главный преподаватель курса по PHP

Професійна діяльність PHP developer більше 6 років. В даний час займаю посаду провідного програміста систем внутрішнього обліку торгового холдингу. В активі розробка сайтів-представництв: верстка, написання движка управління вмістом, розробка структури баз даних. Працював в сфері розробки і супроводу внутрішніх веб-ресурсів обліку.

Фішки

Безкоштовний курс English

Екскурсії в кращі IT-компанії Дніпра

Нетворкінг і відкриті meetups від провідних фахівців міста

Відкрита захист проектів за участю HR і потенційних роботодавців

Допомога в працевлаштуванні

Кожен випускник отримує допомогу і підтримку від кар’єрного консультанта Level Up

 • Допомога в складанні IT-резюме та проходження співбесіди
 • Індивідуальні консультації з пошуку роботи та розвитку кар’єри
 • Регулярне інформування про відкриті вакансії від наших компаній-партнерів
 • Безкоштовні відвідування івентів по soft skills і зустрічей c HR компаній для всіх студентів

Початок курсу

15 січня

Термін

270 годин, 18 тижнів

Розклад

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 15:00-18:00

Вартість

4,5 платежі по 3750 грн

Чекаємо на тебе